Beste,

 

Welkom als lid van onze vereniging.


U ontvangt een betalingsbewijs via email 

 

Toegang tot de ledenwebsite

 

Je bent lid van "the packagingPeople", je hebt je lidgeld betaald voor het lopende jaar en je krijgt graag toegang tot de documenten voorbehouden voor onze leden:

 

1° De presentaties en verslagen van onze activiteiten (Bedrijfsbezoeken en Netwerkavonden)

2° De verslagen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen.

 

Hoe ga je te werk (er zijn 3 mogelijke oplossingen).

 

1° Bij de gegevens van je lidmaatschap meldde je aan met een gmail adres:

Geen probleem je kan aanmelden met je gmail adres en je eigen persoonlijk gmail paswoord. (paswoord dat je zelf gekozen hebt)

Indien je een gmail adres hebt, maar lid werd met een ander email adres, stuur ons je gmail adres via     info@packagingpeople.be

 

2° Bij de gegevens van je lidmaatschap meldde je aan met een email adres dat geen gmail adres is.

Je kan je email adres (dus niet-gmail) registreren bij google en je kiest hierbij een eigen paswoord.https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail 
Dit is volledig gratis.

Je meldt ons dat je geregistreerd bent bij google. (info@packagingpeople.be)

Je kan dan aanmelden tot de ledenwebsite met je eigen email adres (dus niet-gmail) en je eigen paswoord.

 

3° Je wenst je eigen email adres (dat geen gmail is) niet aan te melden bij google.

Maak dan gratis een gmail adres aan via google. Je kan aanmelden via je eigen gmail adres en je eigen paswoord. (paswoord dat je zelf kiest)

Je meldt ons dan het gmail adres dat je wenst te gebruiken via info@packagingpeople.be

 

Problemen: stuur een mailtje naar info@packagingpeople.be 

 

Zie ook http://www.packagingpeople.be/toegang-ledenwebsite-help