1° Uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie.
2° Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier hieronder of via het formulier dat u ontving via email.
3° Bent u lid en kan u niet komen dan ontvangen wij graag een volmacht om de vergadering geldig te laten verlopen. U ontving per email een
    volmachtformulier.
4° Bent u kandidaat voor de beheerraad 2017-2018: stuur ons dan het ingevuld formulier op dat u ontving per email.

Wij verwachten u talrijk!

Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie